הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
עיריית רעננה - דף הבית

מועצת העיר

  
  
  
  
  
  
  
חיים ברוידאראש העירחיים ברעננהbroyde@raanana.muni.il09-7610200קלאוזנר 13
עו"ד אליהו אלושחבר מועצההרשימה הדתית המאוחדתelilaw55@gmail.comנתן אלתרמן 7
איילת ארז סגןחברת מועצהרענניםayeletes@gmail.comגוטמן 1
ארז ברטחבר מועצהרעננה מכל הלבerez@tiltan-europe.co.il
חיים גולדמן חבר מועצהבאמונה הסיעה דתית החדשהchaimg@raanana.muni.ilהיובל 8
עמית צורחבר מועצהמרצ רעננה חופשיתAmittzur2@gmail.com052-8878947רח' משה סנה 15 רעננה
ענבר הוכברגחברת מועצהלבInbar.hochberg@gmail.com050-7447672
יקי ודמניחבר מועצהרעננה מכל הלבyaki@012.net.il
רונית וינטראובחברת מועצהמרצ רעננה חופשיתronit.weintraub@gmail.comמכבי 38
אילן כהןמשנה לראש העירהליכודelan999@walla.comדב הוז 27
דרורה כהןסגנית ראש העירהרשימה הדתית המאוחדתdrora101@gmail.com09-7748444הרב קוק 12
צבי נדב רוסלרחבר מועצהמרצ רעננה חופשיתzwinadav@hotufi.net09-7426889סולד 46
דבי סלוצקיחברת מועצהמרצ רעננה חופשיתdslutzky@netvision.net.ilשרה אהרונסון 7/2
לורן משה עייאשחבר מועצההרשימה הדתית המאוחדתlaurent1ayache@gmail.comדוד אלעזר 35
אנה פוזמנטירחברת מועצהחיים ברעננהannapozmantir@gmail.com
ניר קריסטלסגן ומ"מ ראש העיררענניםnir@raanana.muni.ilלשכת סגן ראש העיר: 09-7700740/1
מיכאל רייזמןסגן ראש העירלבmichaelre@raanana.muni.il09-7602330תל-חי 23
גלי שחרמשנה לראש העירלבgalishahar2206@gmail.comהחייל 61
רחמים שלוםמשנה לראש העירחיים ברעננהrahamimshalom57@gmail.com052-2436436
חזור ללמעלה
מועצת העיר