הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
עיריית רעננה - דף הבית

בעלי תפקידים

הון אנושי ברשות

נשים: 10 מנהלות אגפים, 52 מנהלות מחלקות וסגני מנהלי אגפים.
גברים: 9 מנהלי אגפים, 26 מנהלי מחלקות וסגני מנהלי אגפים.

שםתפקידיחידהטלפוןפקסדוא"ל
חיים ברוידאראש העירלשכת ראש העירייה09-761020009-7610207
רחמים שלוםמשנה לראש העיר
אילן כהןמשנה לראש העיר
גלי שחרמשנה לראש העיר
דרורה כהןסגנית ראש העיר
ניר קריסטלסגן ומ"מ ראש העיראגף חזות העירמחלקת ביטחון ושירותי חירום09-7700740/1
מיכאל רייזמןסגן ראש העיראגף תרבות נוער ופנאי09-761034209-7610335
אריאל הילדסהיימרמנכ"ל העירייהלשכת מנכ"ל העירייה09-761021109-7610207
קובי אלנבוגןמנהל אגף אסטרטגיה, הסברה ופרויקטיםאגף אסטרטגיה, הסברה ופרויקטים09-761023109-7610247
מיכל טל בידאניראש מטה ראש העירלשכת ראש העירייה097610200
גלית פלגמבקרת העירייה וממונה על תלונות הציבורמבקרת העירייה והממונה על תלונות הציבור09-761029309-7610294
משה פישמןקב"ט עירונימחלקת ביטחון ושירותי חירום09-761028009-7610286
אמיר עיישמנהל המוקד העירוניהמוקד העירוני09-7622100
מירי נוימןנציבת פניות הציבור, ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור ומניעת הטרדה מינית בעירייהנציבת פניות הציבורממונה על העמדת מידע לרשות הציבוראחראית למניעת הטרדה מינית בעירייה09-761022009-7610229
עמית גופרמנהל אגף הנדסהאגף הנדסה09-761049009-7610521
רויטל שפיראראש אגף החינוךאגף חינוך09-761035009-7610388
תהילה סובל, עו"דיועצת משפטיתהלשכה המשפטית09-761025109-9610255
סיון בהט ברשידוברת העירייהדוברות09-761024009-7610247
רו"ח יוסי מזרחיגזבר העירייה גזברות09-7610430/109-7610455
רו"ח מאיה עוזמנהלת אגף הכנסות אגף הכנסות09-761046409-7610484
תמר ורשבסקימנהלת אגף תרבות, נוער ופנאיאגף תרבות נוער ופנאי09-761034309-7610335
הלה שבתאימנהלת רשות הספורט העירוניתרשות הספורט העירונית09-761353009-7610705
ערן רוביןמנהל אגף חזות העיראגף חזות העיר09-770073009-7700733
דורון בכרמנהל מחלקת התנדבותמינהל קהילה09-761070709-7613502
דגנית בן יעקבראש אגף מחשוב ומערכות מידע (מנמ"רית)אגף מחשוב ומערכות מידע09-770884409-7708831
ד"ר רוני וילדרמנהל המחלקה לשירותים ווטרינרייםהמחלקה לשירותים ווטרינריים09-772790209-7724302
גיא עפארי מנהל האגף לשרותים חברתייםאגף לשירותים חברתיים09-7610390 09-7610750
נינט רחמים מנהלת מחלקת תקשורת ויחסי ציבורדוברות09-761024309-7610247
הודיה אורןעוזרת מנכ"ל העירייהלשכת מנכ"ל העירייה09-761021009-7610207
גבי בוזגלומנהל אגף בינוי, רכש ולוגיסטיקהאגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה 09-761069909-7610688
אורן תבורמנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבההיחידה האזורית לאיכות הסביבה09-771999609-7711340
ויטוריו ארביבמנהל פארק רעננה09-771327509-7713403
מיכל ירון יהושועמנהלת מחלקת ביקורתמבקרת העירייה והממונה על תלונות הציבור09-761029009-7610294
שני קידרסגנית מנהל אגף הנדסהאגף הנדסה09-7610494
פרץ אוסנברגמהנדס העיראגף הנדסה09-761049209-7610521
מיכל קלי גוטמכראדריכלית העירייהאגף הנדסה09-761026909-7610542
דגנית רזמנהלת מחלקת מידע ותיאום אדריכליאגף הנדסה09-7610527
אורטל כהן קדושמנהלת מחלקת פיצויים והשבחהאגף הנדסה09-761071809-7610703
שלמה דורפמןמנהל מחלקת חשמלאגף הנדסה09-761066409-7610676
תמי רחבימנהלת מחלקת ארגון כספיםאגף הנדסה09-761053209-7610529
מנהל/ת מחלקת תשתיות נווה זמרמנהל/ת מחלקת תשתיות נווה זמראגף הנדסה09-7610520050-4057438
דוד דעיהמנהל יחידת השבחה וטאבואגף הנדסה09-761051409-7610703
דליה גור כהןמנהלת יחידת הפיקוח על הבניהאגף הנדסה09-761050609-7610703
עליזה זמירמנהלת היחידה לרישוי ובניה ותיאום ועדת בניין עריםאגף הנדסה09-761051709-7610703
שרית גולדמן, עו"דמנהלת מחלקת התקשרויות ונכסיםהלשכה המשפטית09-761025109-7610255
בני עמירמנהל מחלקת אחזקת תשתיתאגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה 09-761067009-7610677
דפנה עשתמנהלת מחלקת חינוך על יסודיאגף חינוך09-761037009-7610388
ניצה חןמנהלת מחלקת חינוך יסודיאגף חינוך09-761070609-7610388
טלי מנו מנהלת מחלקת חינוך מיוחדאגף חינוך09-7610213
דנה מאירמנהלת מחלקת גני ילדים וקדם יסודיאגף חינוך09-761036009-7610359
איילת דליותמנהלת מרכז הכשרה והתפתחות מקצועית אגף חינוך09-761046209-7610388
אורית מופזמנהלת השירות הפסיכולוגיאגף חינוך09-8952800/80109-8952850
שירה פרידוןהתובעת העירוניתהלשכה המשפטית09-7610472/309-7610474
תמר קנימח מנהלת מחלקת קידום נועראגף חינוך09-771141109-7748319
איתן גרוסמןחשב מינהל חינוךאגף חינוך09-761035309-7610354
מיכל ארבץסגנית הגזבריתגזברות09-761044009-7610861
גידי בנדלמנהל מחלקת בקרה, נהלים וביטוחגזברות097610323097610455
ביאטריס פרחגרודמנהלת מחלקת תקציביםגזברות09-761045009-7610455
אהובה יצחקמנהלת מחלקת הנהלת חשבונותגזברות09-761044609-7610455
טלי כהןכלכלנית העירייהגזברות09-761029509-7610455
שמוליק אללימנהל מרכז התקשורת העירונידוברות09-774135209-7717115
דיאנה ניסנימנהלת מחלקת ניהול משאביםאגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה 09-761065209-7610667
אילן פרימנהל מחלקת רכב של העירייהאגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה 09-761067509-7610688
מיכל גפןמנהלת קשרי עיתונות וקשרי חוץדוברות09-761024209-7610247
לילך לייפר אשכנזי מנהלת יחידת פרסום והפקת דפוסדוברות09-761031909-7610247
אודליה טיירימנהלת מחלקת רכשאגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה 09-761088409-7610677
רון גילהמנהל החממה לפיתוח עסקים ויזמים09-7926300
רפאל כהןמנהל מחלקת שיפור פני העיר, תברואה, ניקיון, תפעול אשפה ומחזוראגף חזות העיר09-770077009-7700773
מידן שמברמנהל מדור תוכן ורשתות חברתיותדוברותאגף אסטרטגיה, הסברה ופרויקטים09-761024109-7610247
נטלי וולףמנהלת מחלקת אירועים והפקות אגף תרבות נוער ופנאי09-7610341 09-7610335
הילה לוימנהלת מחלקת ספריותאגף תרבות נוער ופנאימחלקת ספריות09-761057009-7610585
עינת בצלאלמנהלת המרכז למחולאגף תרבות נוער ופנאי09-7610776 09-7610603
נעמה ורדימנהלת מחלקת מרכזי תרבות ופנאיאגף תרבות נוער ופנאי09-761059509-7610603
מיכל פרידסון פרץ מנהלת מחלקת גיל הזהבאגף תרבות נוער ופנאי09-761060609-7610609
בתיה אלפסימנהלת יד לבניםאגף תרבות נוער ופנאי09-761054509-7610545
סיגל מצר תלמימנהלת מחלקת נוער וצעיריםאגף תרבות נוער ופנאי09-7798973 09-7610335
סיגלית סלובסקימנהלת המשכן למוסיקה ואמנויותאגף תרבות נוער ופנאיהמשכן למוסיקה ואמנויות09-746403609-7442747
לימור אקטעמנהלת מרכז המוסיקהאגף תרבות נוער ופנאי09-771133009-7741288
אורנה פיכמןאוצרת העירייהאגף תרבות נוער ופנאי09-761056409-7610566
מאיר ברנשטייןמנהל מחלקת הספורטרשות הספורט העירונית09-761061109-7610705
סרג'יו איסוסמנהל מחלקת קריית הספורטרשות הספורט העירונית09-770070009-7700707
ציון דהןמנהל המחלקה לאירועים ומרכזי ספורטרשות הספורט העירונית09-761033609-7610705
משה פטלוקמנהל היכל הספורט והספורטקרשות הספורט העירונית09-742117209-7421173
גלית שילוןמנהלת מחלקת משאבי אנושאגף משאבי אנושמחלקת משאבי אנוש09-7613517, 09-761229709-7610257
אסף שדהמנהל קריית הספורטרשות הספורט העירונית09-771473109-7717115
תומר גורסקימנהל מרכז הסקווש רעננהרשות הספורט העירונית09-744811509-7412225
שי לפידמנהל מחלקת גנים ונוףאגף חזות העיר09-770076009-7700753
מירון רביץמנהל מחלקת פיקוח ובקרהאגף חזות העיר09-770075009-7700753
יונת אלחנתימנהלת רשות החניהרשות החניה09-761030109-7610309
צביה הרטמןמנהלת מחלקת רישוי עסקיםאגף הנדסה09-761031509-7610306
אורנה רוטברגמנהלת יחידת רישוי עסקיםאגף הנדסה09-761361109-7610306
אורנה צדוקמנהלת מחלקת חשבות ובקרהאגף חזות העיר09-770078009-7700783
דנה ברמנהלת יחידת אכיפת גביהאגף הכנסות09-762211709-7622144
רותי גרונרמנהלת מחלקת מיסיםאגף הכנסות09-762213909-7622144
שרונה ניסנימנהלת מחלקת הכנסות שונותאגף הכנסות09-762212309-7622144
יוגב אריהמנהל מחלקת תכנון, תשתיות ועיר חכמהאגף מחשוב ומערכות מידע09-770881109-7708828
ענת זטלנדמנהלת מחלקת מערכות מידע וניהול פרויקטיםאגף מחשוב ומערכות מידע09-770883309-7708821
עופרה ליכטנטריטמנהלת המחלקה לעבודה קהילתיתאגף לשירותים חברתיים09-761075709-7610750
עופר קפלןמנהל מחלקת שירות וחוויה דיגיטליתאגף מחשוב ומערכות מידע09-7708812
מחלקת פיתוח ארגוני והדרכהמחלקת פיתוח ארגוני והדרכהאגף משאבי אנושמחלקת פיתוח אירגוני והדרכה09-7610234 09-7622165
עדי רייך הלוימנהלת מחלקת מינהלת עסקים רעננהאגף אסטרטגיה, הסברה ופרויקטים09-740027009-7460852
ציפי הוזמנהלת מחלקת השכלת מבוגריםמחלקת השכלת מבוגרים09-761038109-7610476
נחמה אפרתימנהלת מחלקת קליטהמחלקת קליטה09-761076709-7610764
טליה האסממונה על תמיכות וערבויותגזברות097610431 097610455
דור כוכבימנהל יחידת תקשורת דיגיטליתאגף אסטרטגיה, הסברה ופרויקטיםדוברות
אלה טרופ מנהל מחלקת קייטנות ואירועיםרשות הספורט העירונית09-7610377, 09-7610435
ענת פרנסיסמנהלת אגף משאבי אנוש והדרכהאגף משאבי אנוש09-7610321
רונית גלאםמנהלת המכללה העירוניתמחלקת השכלת מבוגריםמינהל קהילההמכללה העירונית09-7713161
שושי אריאלימנהלת יחידת בית תלמידאגף חינוך097610871097610387
יעל פישבייןמנהלת מדור הגיל הרךאגף חינוךמלידה עד שלוש097610482
יפית אוריין צנעני מנהלת מוקד מכירת כרטיסים אגף תרבות נוער ופנאי0732595771
חזור ללמעלה
בעלי תפקידים